Nagyvilág híreiWorld

Magyarország 2004. május 1. óta az EU egyik tagállama

Nézzünk meg egy rövid kis összefoglalót, amit az EU-ról tudni kell.

1957-es megalakulása óta,az EU 6 tagállamról 27-re bővült.
Ezek az országok összefogtak, EGY JOBB JÖVŐ MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN.

MI AZ EURÓPAI UNIÓ?

Célok és értékek

Az EU Céljai:

Saját határain belül az Európai Unió:

– Előmozdítja a békét, az általa vallott értékeket és polgárai jólétét;

– Biztosítja a szabadságot, a biztonságot és a jog érvényesülését
belső határok nélkül, ugyanakkor megfelelő intézkedéseket hoz
a külső határokon a menekültügy kezelése és a bevándorlás szabályozása,
Valamint a bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében;

– Működteti és folyamatosan tökéletesíti a belső piacot;

– Fenntartható fejlődésre törekszik, melynek alapja a kiegyensúlyozott
gazdasági növekedés, az árstabilitás, valamint egy rendkívül
versenyképes, teljes foglalkoztatottsággal és társadalmi haladással
jellemezhető szociális piacgazdaság;

– Védi és javítja a környezetet;

– Előmozdítja a tudományos-technikai haladást;

– Küzd a társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés ellen;
kiáll a társadalmi igazságosságért,
a nők és férfiak közötti egyenlőségért,
valamint a gyermekek jogainak védelméért;

– Fokozza a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót
és szolidaritást az EU országai között;

– Óvja a kulturális és nyelvi sokszínűséget;
– Gazdasági és monetáris uniót működtet, amelynek pénzneme az euró.

A világ többi részén az EU:

– Védelmezi és érvényre juttatja értékeit és érdekeit;

– Hozzájárul a békéhez és a biztonsághoz,
valamint a Föld erőforrásait kímélő fenntartható fejlődéshez;

– Elősegíti a népek közötti szolidaritást és kölcsönös tiszteletet,
a szabad és tisztességes kereskedelmet, a szegénység felszámolását
és az emberi jogok érvényre juttatását;

– Ügyel a nemzetközi jog szigorú betartására.

Az EU céljait a Lisszaboni Szerződés 3. cikke határozza meg.

 

Az EU értékei

Az Európai Unió a következő értékeken alapul:

Emberi méltóság:

Az emberi méltóság sérthetetlen.
Tisztelet és védelem illeti, ezen nyugszik ténylegesen az összes uniós alapjog.

Szabadság:

Az Unión belüli szabad mozgás és tartózkodás joga az EU összes polgárát megilleti,
csakúgy, mint az egyéni szabadságjogok, így a magánélet tiszteletben tartásához való jog,
illetve a gondolat, a véleménynyilvánítás, a vallás, a gyülekezés és a
tájékozódás szabadsága, amelyeket az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzít.

Demokrácia:

Az EU működése a képviseleti demokrácián alapul.
Az európai polgárokat automatikusan megilletik bizonyos politikai jogok.
Minden nagykorú uniós polgár választásra jogosult és választható az
európai parlamenti választásokon. Az uniós polgárok a lakóhelyük szerinti
országban vagy származási országukban szavazhatnak vagy indulhatnak jelöltként a szavazáson.

Egyenlőség:

Az Unió összes polgára a törvény előtt egyenlőnek számít.
A nők és a férfiak közötti egyenlőség elve az összes európai szakpolitika sarokköve
és az európai integráció alapja. Egyetlen területen sem lehet megkerülni.
Az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elv már az 1957-es Római Szerződésnek is része volt.

Jogállamiság:

Az EU alapja a jogállamiság.
Tevékenysége minden esetben a tagállamai által önkéntes alapon és demokratikusan elfogadott
szerződéseken alapul. A jognak és az igazságnak független igazságszolgáltatás szerez érvényt.
Az EU-országok az Európai Bíróságra bízták a végső döntés jogát.
Az általa hozott ítéleteket mindenkinek tiszteletben kell tartania.

Emberi jogok:

Az emberi jogok védelme felett az Európai Unió Alapjogi Chartája őrködik.
A nemen vagy nemi identitáson, faji vagy etnikai származáson,
valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon
alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmát,
valamint a személyes adatok védelméhez és az igazságszolgáltatáshoz való jogot rögzíti.

Az EU értékeit a Lisszaboni Szerződés 2. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzíti .

 

Európai uniós tagállamok

Az Európai Unió a tagállamoknak vagy uniós országoknak nevezett
27 európai ország között létrejött egyedülálló partnerség.
A tagállamok együtt lefedik az európai kontinens területének nagyobb részét.
Az EU mintegy 447 millió ember otthona, ami a Föld lakosságának körülbelül
6%-át teszi ki. Az uniós országok állampolgárai egyben uniós polgárok is.

KIK AZ EU TAGJAI?

Az EU hivatalos nyelvei

Az Európai Uniónak 24 hivatalos nyelve van.

Miért ilyen sok?
Az EU nem létezhetne tagállamai és azok lakossága nélkül.
Demokratikus szervezetként az EU-nak saját anyanyelvükön kell kommunikálnia
a tagállamok kormányaival, polgáraival, vállalkozásaival és közhivatalaival.
Minden, az EU-ban élő embernek joga van tudni, milyen döntéseket hoznak
a nevében és az adóiból, és milyen szabályokat kell követnie.
Továbbá biztosítani kell számára a lehetőséget, hogy idegen
nyelvek ismerete nélkül is részt vehessen az EU ügyeiben.

TUDTAD-E?

Az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyikén írhatsz levelet az
uniós intézményeknek, és azt azok ugyanazon a nyelven megválaszolják.

 

Az EU hat alapvető értékre épül, amelyek társadalmunk alapját képezik:

az emberi méltóság tiszteletben tartása;
a szabadság;
a demokrácia;
az egyenlőség;
a jogállamiság;
az emberi jogok tiszteletben tartása, beleértve a kisebbségek jogait is.

 

Az Unió jelmondata: „Egyesülve a sokféleségben”,
amely 2000 óta használatos.

 

A jelmondat egyrészt a béke és a jólét megteremtése érdekében
létrehozott Európai Unióra, másrészt a kontinenst gazdagító kulturális,
nyelvi és hagyománybeli sokszínűségére utal.

Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az Unió értékrendjének lényegét.
Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája,
nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak,
amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletben kell tartaniuk.

Az összes uniós tagállamot egyesítő egyik ilyen alapérték a demokrácia.
Ez azt jelenti, hogy csak demokratikus országok lehetnek az EU tagjai.
További, valamennyi uniós ország által vallott ilyen közös értékek még
az emberi méltóság tisztelete, a szabadság, az egyenlőség, a jogállamiság,
valamint az emberi jogok tiszteletben tartása,
ideértve a kisebbségekhez tartozók jogait is.

Ezekért az értékekért sok évtizeden át meg kellett küzdeni,
és ezek formálták azt a társadalmat, amelyben ma élünk.

Az EU alapértékeit az uniós alapszerződések és az Európai Unió
Alapjogi Chartája rögzítik. Ezek olyan fontos jogi szövegek,
amelyeket az összes tagállam jóváhagyott,
tehát tiszteletben is kell tartania.

Mit jelentenek az EU értékei és alapelvei a gyakorlatban?

Az EU tagja csak olyan ország lehet….

1: ahol VAN sajtószabadság,
2. ahol NINCS halálbüntetés,
3. amely megengedi lakosságának, hogy tüntessenek a kormány ellen,
4. ahol a kormányt rendszeres időközönként választják,
5. ahol a hadsereg NEM alakíthatja a politikát, és katonai erővel NEM avatkozhat a belügyekbe,
6. ahol a vádlottakat ártatlannak vélik, ameddig bűnösségüket bíróság nem állapítja meg,
7. ahol NEM csak egyetlen párt működik, és NEM mindig egy kormányoz,
8. amely megvédi a kisebbségeket, még a többség ellenében is.

 

Az EU himnusza:

Az Európai Unió egyik jelképévé vált dallam Ludwig van Beethoven
1823-ban komponált IX. szimfóniájának egy részlete,
Friedrich von Schiller 1785-ös lírai költeményének,
az Örömódának a megzenésített változata.

A himnusz nemcsak az Európai Uniót, hanem Európa egészét jelképezi.
Az Örömóda Schillernek az emberek közötti testvériségről szóló
– Beethoven által is osztott – idealista világnézetét fejezi ki.

1972-ben az Európa Tanács választotta himnuszául Beethoven Örömódáját,
majd a művet 1985-ben az EU vezetői az Európai Unió hivatalos himnuszává tették.
Az európai himnusznak nincs szövege: szavak nélkül, a zene egyetemes nyelvén szól
a szabadság, a béke és a szolidaritás európai eszményeiről.

Az európai himnusz nem arra hivatott, hogy az uniós országok nemzeti himnuszainak
helyébe lépjen, hanem arra, hogy a tagországok által közösen vallott értékeket ünnepelje.
A himnusz nemcsak az Európai Unió hivatalos rendezvényein, ünnepségein
zendül fel, hanem sok más európai vonatkozású eseményen is.

Aki esetleg nem ismeri, itt meghallgathatja az EU himnuszát.
Ennek a videónak még az is a „plusz” érdekessége, hogy képileg
mutatja az EU országait, EGYENKÉNT, amint ráhelyezik a Földre,
mint egy kirakós (puzzle) darabjait.

VIDEO:

 

Az európai zászló:

Az európai zászló az Európai Uniót,
tágabb értelemben pedig az európai egységet és identitást szimbolizálja.

Az európai zászló tizenkét aranyszínű csillagot ábrázol,
amelyek kék alapon egy kört alkotnak.
A csillagok az európai népek közötti egység, szolidaritás és harmónia eszményét jelképezik.

A kör az egységet jelképezi.
A csillagok száma és a tagállamok száma között azonban nincs összefüggés.

Euro ad még ráadásnak még löketet....
Ja tudom, de akkor nálunk minden 10x annyi lenne.... Nem csak 2x annyi. Meg amúgy se felelünk meg neki, itt előbb lesz rubel, mint euro, szóval én nem félek.
Ahová Magyarország tart, szerintem hamarabb lesz pengő :(
Nekem má van pengőm. XD De aki a kedvembe akar járni küldhet még. XD
torrentek.org lírát kéne megzavaztatni az EU parlamentben:D
C